Školenia

Dátum:
21.2.2020

Zameranie:
Daň z príjmov fyzických osôb a ukončenie roka 2019

Miesto:
Zvolen

Školiteľ:
Ing. Jana Acsová

Daň z príjmov fyzických osôb a ukončenie roka 2019

Lektor: Ing. Jana Acsová - audítor Slovenskej komory audítorov a daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov

 

Čas a miesto konania

21.2.2020
Zvolen

Obsahové zameranie

PROGRAM AKTUALIZUJEME

 

Organizátor

Akadémia Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2
960 01 Zvolen

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na: www.akademiaplus.sk