Školenia

Dátum:
29.10.2019

Zameranie:
Majetok v podvojnom účtovníctve – príklady z praxe

Miesto:
Bratislava

Školiteľ:
Ing. Jana Acsová

Majetok v podvojnom účtovníctve – príklady z praxe

Obsahové zameranie

 1. Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok hmotný a nehmotný:
  1. osobitosti vzniku účtovného prípadu,
  2. možnosti účtového rozvrhu,
  3. vykázanie v účtovnej závierke,
  4. optimalizácia štruktúry aktív cez transakcie s dlhodobým majetkom,
  5. definícia hmotného a nehmotného majetku a jeho druhové členenie – príklady z praxe,
  6. súbor hnuteľných vecí, odpisovanie technológie, súčasť stavby a jej oddeliteľné súčasti, technické zhodnotenie majetku – definícia, účtovanie, odpisovanie, porovnanie technického zhodnotenia a opráv – príklady z praxe,
  7. drobný majetok účtovný a daňový pohľad, kedy ide o odpisovaný, keby o drobný majetok – príklady z praxe,
  8. komponentné odpisovanie majetku, účtovný a daňový pohľad.
 2. Opravy a údržba majetku, charakteristika a účtovanie – príklady z praxe.
 3. Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou, finančným prenájmom, na úver, na splátky; uvedenie majetku do užívania – osobitosti.
 4. Bezodplatné obstaranie majetku.
 5. Transakcie s dlhodobým majetkom, dotácia, úverové financovanie, darovanie, likvidácia, predaj, škoda, prenájom.
 6. Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad, prvý rok, ďalšie roky, hospodársky rok; prerušenie odpisovania.
 7. Prenájom dlhodobého majetku a vznik nepeňažného príjmu prenajímateľa.

 

Čas konania

29. 10. 2019
9:00 – 14:00

Budova Škoda Auto Slovensko, Sabinovská 5463/6, 821 02 Bratislava, Slovensko

 

Organizátor

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o 
Tri Vody II 14 
Malinovo, 900 45

Viac informácií o školení a prihlášku nájdete na: www.skolenia.net