shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Aktualizácia účtovných a daňových povinností 2012
Školenie k aktualizácii účtovných a daňových povinností podnikateľských subjektov.
Ďalej...
 
Úvod
Naša ekonomická kancelária je nielen o vedení účtovníctva, ale hlavne o sledovaní aplikácii zmien zákonov, ktoré súvisia s predmetom činnosti nášho klienta a jeho povinnosťami.

Naše služby sú o komplexnom prístupe a zvážení individuálnych predpokladov a potrieb klienta.

Firma sa ekonomickými a súvisiacimi službami zaoberá po odkúpení podielov súčasnými spoločníkmi. Osoby zabezpečujúce služby majú dlhodobú prax v účtovníctve. Aplikovali všetky legislatívne zmeny, ktoré prináša daňová reforma od roku 1993. Sledovanie zmien je nevyhnutnou súčasťou našej práce, ktorej výsledky boli overené praxou aj kontrolami.

Dlhoročné skúsenosti a prax vyústili do výkonu lektorskej činnosti a pravidelnej publikačnej činnosti v odborných publikáciách pre podnikateľov. Spolupracujeme na vypracovaní vnútorných smerníc a odborných materiálov pre potreby našich klientov.


Máte možnosť vyskúšať našu profesionalitu pri nezáväznom rozhovore.