Školenia

Dátum školenia Názov Miesto školenia Školiteľ
18.12.2018 Účtovná a daňová závierka 2018 Zvolen Ing. Jana Acsová Viac informácií
9.1.2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
15.1.2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov rok 2018 Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
16.1.2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov rok 2018 Nitra Ing. Jana Acsová Viac informácií
17.1.2019 Ukončenie daňového roka 2018 a daňové priznanie právnických osôb Košice Ing. Jana Acsová Viac informácií
22.1.2019 Daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2018+ novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019 Berzno Ing. Jana Acsová Viac informácií
29.1.2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Žilina Ing. Jana Acsová Viac informácií
Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019 Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
31.1.2019 Účtovná závierka JÚ + Daňové priznanie fyzických osôb Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
6.2.2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Žilina Ing. Jana Acsová Viac informácií
7.2.2019 Daň z príjmov pre fyzické osby (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019 Komárno Ing. Jana Acsová Viac informácií
8.2.2019 Daň z príjmov pre fyzické osby (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019 Levice Ing. Jana Acsová Viac informácií
12.2.2019 Fyzické osoby 2018 – účtovníctvo, evidencie, daňové priznanie Košice Ing. Jana Acsová Viac informácií
13.2.2019 Daň z príjmov právnických osôb Žilina Ing. Jana Acsová Viac informácií
15.2.2019 Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich FO Bratislava Ing. Jana Acsová Viac informácií
19.2.2019 Zdaňovanie príjmov fyzických osôb Banská Bystrica Ing. Jana Acsová Viac informácií
20.2.2019 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2018 - uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B Zvolen Ing. Jana Acsová Viac informácií
26 - 28. 2. 2019 ÚČTOVNÁ závierka PO za rok 2018 aj z daňového hľadiska Prievidza, Liptovský Mikuláš, Poprad Ing. Jana Acsová Viac informácií